Mistä on kevään tulo tehty?

Kevätpuron pulpahtelusta,

viiksiojan virtaamista,

Niistä on kevään tulo tehty.

Kev%C3%A4tpuro.jpg

Muuttolintujen paluusta,

jään reunalla istujista.

Niistä on järvellä kevään tulo tehty.

Lintuja%20j%C3%A4%C3%A4n%20reunalla.jpg

Peipposten pyrähtelystä,

sulosointuisesta livertelystä.

Siitä on kotipihan kevään tulo tehty.

Peipponen.jpg

Valon välkkeestä vedessä,

telkkäkukkojen uhtittelusta.

Siitä on kevään tulo padolla tehty.

Lintuja%20ojansuussa.jpg

Joutsenista valkoisista,

adjutanteista sinipukuisista

pellolla käyskentelevistä.

Niistä on kotipellolla kevään tulo tehty.

Joutsen%20ja%20sorsat.jpg

Lumisista aamuista,

kurkiparvista kiljuvista.

Niistä on rantasuolla kevään tulo tehty.

Kurkia%20rannassa.jpg

Tiaisten tirskumisesta,

pois pajukosta houkuttelusta.

Niistä on luonnossa kulkijan kevään tulo tehty.

Sinitiainen.jpg

Pakkasen puremisesta,

tuulen tuivertamisesta,

marjamaalle kulkemisesta.

Siitä on minun kevään tulo tehty.

Talven%20taiteiluja.jpg

 

Mistä on sinun kevään tulo tehty?